วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากโรงเรียนธัญวิทย์ โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติที่ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2566<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากโรงเรียนธัญวิทย์ โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความปร...